KURUMSAL

BİLİMEVİ BASIN YAYIN A.Ş.

Yayınevleri, bir toplumun kültürel değerlerini yansıtan en detaylı vitrindir. Her detayıyla farklı bir dünyaya kapı açan yayınevleri, insanlara tüketildikçe zenginleştiren bir hizmet sunmaktadır.  Bu açıdan bakıldığında toplumun çekirdeği olan bireyin nitelikli bir şekilde bütüne kazandırılması anlamına da gelir. Dolayısıyla yayınevleri fertten topluma geçiş sürecinde yadsınamaz bir rol oynamaktadır.

Bilimevi bu rolün ciddiyetinin farkında yayınlar üreten bir profile sahip olmak  için, olması gerekenin yanında, okuyucu beklentisini de karşılayan bir politika izler.  Ticari bir faaliyet yaparken içerik konusunda hassasiyetini hiçbir zaman mali değerlerle belirlememiş olan Bilimevi, toplumca kabul görmüş, kendisini ve görüşlerini ispatlamış isimleri ve konuları seçmiştir.

Öncelikle Bilimevi, basılan kitapların baskı kalitesinin standartların üstünde olması, sunum tarzıyla da cazip olması gerekliliğini savunur. Bu yönde özenli bir baskı politikası güder. Diğer bir husus ise Türkçenin kullanım hassasiyetidir. Bu hassasiyet üzerine özellikle tercüme eserler uzmanlar tarafından redaksiyondan geçtikten sonra yayınlanır.

Bilimevi, yayınları arasında kategorilere göre ayrı markalar oluşturmayı hedeflemiştir. 

Bu nedenle bilimsel nitelikli akademik çalışmalar GÖKKUBBE adıyla yayınlanır. Gökkubbe’de yayınlanan bu çalışmalar yüksek lisans ve doktora tezleri ile akademik unvana sahip bilimsel araştırma içeren eserleri kapsar.

Dini içerikli yayınlar ise, RİSALE adı altında okuyucuya sunulur. Dini yayınların, polemiklere yol açmayan, meselelere kısıtlı değil daha geniş perspektiften bakan ve çözümler sunan, dini temayülleri doğru esasla bağlı kalarak olumlu olarak geliştirecek çalışmalar olmasına dikkat edilir.

Bir diğer kategorimiz olan GÖRÜŞ’ te ise toplumsal meseleler ele alınır. Gündeme damga vuran sosyal ve siyasal gelişmelerin gelecek nesillere bir bütünlük içinde sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için, çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanan köşe yazıları ile makaleler derlenerek bir arada okuyucuya sunulur. Sosyal ve siyasi konularda güncel olaylara yorum getiren yazarların yazıları kitaplaştırılmaktadır.

Bilimevi bunların yanı sıra, toplumda kitaba ilgiyi arttırıcı pek çok kültürel faaliyetin içerisinde yer alarak, yazarlara da farklı mecralar açmayı hedeflemektedir. Süreli yayın şeklinde Kadın ve Dış Politika dergi projelerinin yanı sıra, kültür sanat ve kitap yorumlarının yer aldığı Kitabın Ortası isimli aylık dijital dergimiz de sizler ile.

Online mağazamız ve fiziki kitapevimiz KTP Kitabevi’nde ise hem Bilimevi Basın Yayın’a ait kitapları hem de geniş bir yelpazede farklı yayın evlerinin alternatif kitaplarına ulaşabilirsiniz.

Sizler ile birlikte güzel işler başarabilmeyi umuyoruz.

Selam ve dua ile…

Bilimevi Basın Yayın