Aile

GÖKKUBBE

Tarihten Günümüze Boşanma

Hülya Terzioğlu


Neslin devamını sağlayan ve tüm toplumlarda nesilden nesile aktarılan pek çok yaşanmışlığın taşıyıcısı olan aile; toplumların, milletlerin âdeta bir yansımasıdır. Pek çok sosyal mesele, aile ölçeğinde başlar ve büyür. Yine pek çok olumlu gelişme; önce aileden neşet eder, ailede temellenir ve topluma yansır. İşte bütün bu mühim fonksiyonları sebebiyle bütün kültürlerde, geleneklerde ve dinî öğretilerde boşanma konusu ele alınmış ve çerçevesi belirlenmiştir. Bu çalışma; özellikle yaşadığımız çağda insanların aile kurmada ve aileyi devam ettirmede ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmalarının nedenlerini, boşanmaları ve aile ilişkileri üzerine yapılan araştırma ve analizleri, boşanmanın dinî boyutunu ve devletin tüm birimleriyle bu süreci yaşayan ailelere nasıl destek verdiği hakkında detaylı bilgileri içermektedir. Alanında uzman kişilerin çalışmalarıyla ortaya çıkan bu kıymetli eser, boşanma konusuna daha dikkatli bir gözle bakmamıza yardımcı olurken ailelerimizde yaşanan problemleri çözebilme kabiliyetimize katkı sunmayı amaçlamaktadır.