Tarih

GERÇEK YAYINLARI

Tarihi Gerçekler


Mustafa Müftüoğlu, elinizdeki bu eserin yazılış amacını şöyle açıklamaktadır: “Muhteşem tarihimizin unutulmuş, unutturulmuş, şu veya bu sebeple çarpıtılıp yanlış anlatılagelmiş ibret verici bazı gerçeklerini bir araya toplayarak önemli tarihî hakikatleri hemen birkaç satırla ifade ile tarihe hizmeti vazife bildik. ‘Tarihî Gerçekler’ bu düşünce ile hazırlanıp yayınlandı. Tarihimizin yazmak istediğimiz gerçekleri, elbet bu kitaptaki kadar olmayıp daha pek çok tarihî gerçek, yazılıp söylenebileceği günü beklemektedir.” Bu kitapla tarihimizdeki faziletler kadar ihanetlerin de bilinmesine, bu arada unutuluşa terk edilmiş nice tarihî şahsiyetin tanıtılmasına yardımcı olmayı ümit etmekteyiz. Geleceği aydınlatan doğru aktarılmış bir tarihin, insanoğlunun doğruyu bulmasında en gerçekçi rehber olacağı bilinci ile bu korkunç hak ve hakikat kalpazanlığı karşısında biz, bazı tarihî olaylara ışık tutmaya çalıştık. Devam edegelen lâf ü güzâf gürültüsü arasında gerçek tarihin sesini duyurabilirsek vazife yapmış insanların bahtiyarlığına kavuşacağız.