RİSALE

RİSALE

RİSALE, dini alandaki kaynaklara ev sahipliği yapan yayın dizisidir. Dini yayınların, polemiklere yol açmayan, meselelere kısıtlı değil daha geniş perspektiften bakan ve çözümler sunan, dini temayülleri doğru esasla bağlı kalarak olumlu olarak geliştirecek çalışmalar olmasına dikkat edilir.

Nasıl Davet Edelim

Muhammed Kutub

İlim Yolunda Bir Ömür

Amme Cüzü Tefsiri

Kısa Surelerin Tefsiri

Evlenme ve Sonuçları

Tefsirli Kur’an Meali (3 Cilt Takım)

Hasan Basri Çantay

İslami Düşüncenin Özellik ve Esasları (2 Cilt)

Seyyid Kutub

Rıyazus Salihin (2 kitaplık Set)

İmam Nevevi

Büyük İslam Tarihi

Abdurrahim Zapsu

Kuranda İnsan Ve Medeniyet

Prof.Dr. M. Said Ramazan el-Buti

Bela ve İmtihan

Seyyid Kutub

Namaz (2 cilt)

Vehbe Zuhayli