Tarih

GÖKKUBBE

Osmanlı Dönemi Balkan Tarihi Üzerine Araştırmalar

Gürsoy Şahin


Bu eser, yazarının Balkan tarihiyle ilgili arşiv belgelerine dayalı olarak yaptığı çalışmalardan oluşmaktadır. Kitapta Balkan tarihinin

farklı meseleleri “Balkanlar’daki Osmanlı mirası” kavramı çerçevesinde ele alındı. Araştırmada öncelikle XIX. yüzyılda Balkanizm kavramı

ve Balkan imajı irdelendi. Aynı zamanda Balkan şehirlerindeki sosyal yapı ve birlikte yaşama kültürü değerlendirildi. Eserde ayrıca

Balkanlar’da misyonerlik faaliyetleri üzerinde duruldu. Bu kapsamda ABD’nin Makedonya’da bir müdahale aracı olarak misyonerlik

faaliyetleri ortaya konuldu. Kitapta I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin Sırbistan ve Romanya devletleriyle ilişkileri özellikle mukabele-i bi’l-misil

uygulamaları çerçevesinde ele alındı.