MAKAS

MAKAS

“Aylar, yıllar, vakitler geçiyor da biz, rüzgârların önündeki yapraklar misali dursuz duraksız, kan ter içinde dolanıp durmaktayız. Sonra, birden içimize bir “merhaba” şavkı düşüyor. İçimizin ışığı dünyayı sarıp sarmalayacak kuşatacak sanıyoruz. İçimiz bir hoş oluyor, kabarıyor, dalgalanıyor... Merhabanın nuru bizi söyletiyor, dilimiz açılıyor... Bir tohum gerek, diye tutturuyoruz... Zamanca israf ettiğimiz için hiç vakit kalmayacakmış gibi telaşlı; zaman da mahluktur ve mütenahidir, diye inandığımız için emin ve telaşsız öyle diyoruz. Bir tohum gerek, diyoruz. İnsanın içine düşmeli. Orada yeşermeli. Orada göğermeli. Orada başak tutmalı. Harmanı hasadı insanın içinde olmalı. İnsanın içinde savrulup, içinde ambarlanmalı... İnsan ona değirmen kesilmeli. Bu değirmen bizde çağıldamalı... Bu tohum bir nazardan gelmeli. Mübarek ve muazzez bir kişiden. Er bir kişiden. Bu merhaba bir dosttan gelmeli. Mübarek bir dosttan.” Bu sayımızın “merhaba”sının has sahibi; er kişisi, aziz dostu; Fethi Gemuhluoğlu. Öyle bir “merhaba” ile selamlıyor ki bizi, gurbet vuslata, kahır lütfa, çaresizlik çareye, kimsesizlik dost meclisine dönüşüveriyor. İkilikler, çelişkiler, tutarsızlıklar, vesveseler nihayete eriyor; tenkidler tebliğ ile, yeisler şükür ile, zahmetler rahmetle yer değiştiriyor. O rahmet sağanağı altında, dostun eli omzumuzda yan yana, can cana yürüyoruz; gaye-i hayalimizi hatırlıyoruz. Sırlanıyor, nurlanıyoruz; kahırlara omuz silkip “Allah, yeniden başlayanların yardımcısıdır” hükmünce ömür defterimizde, ter ü taze bir sayfa açıyoruz. “Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım” muhabbetine mazhar olan En Sevgili’nin ümmeti olmanın şerefini, izzetini kuşanarak yeniden yollara düşüyoruz. “Evvel refik, ba’del tarik” diyerek yanımızı, yöremizi şöyle bir kolaçan ediyor, bu yolda o Rahman’ın has kullarına tevafuk etmeye, onlara dâhil olmaya talip oluyoruz. Bu iştiyakla ve iman neşesi ile hazırladığımız gönül deryamızdan bir “Makas” almaz mısınız? 

Makas Dergisi Aralık-Ocak 2019-20 11. Sayı

Makas Dergisi Ekim Kasım 2019 10. Sayı

Makas Dergisi Agustos Eylül 2019 9. Sayı

Makas Dergisi Haziran Temmuz 2019 8. Sayı

Makas Dergisi Nisan-Mayıs 2019 7.Sayı

Makas Dergisi Şubat Mart 2019 6.Sayı

Makas Dergisi Aralık Ocak 2019 5.Sayı

Makas Dergisi Ekim.Kas. 2018 4.Sayı

Makas Dergisi Ağu.Eylül 2018 3.Sayı

Makas Dergisi Haz.-Temm. 2018 2.Sayı

Makas Dergisi Nisan-Mayıs 2018 1.Sayı