Din

RİSALE

İslami Düşüncenin Özellik ve Esasları (2 Cilt)

Seyyid Kutub


İslâm düşüncesi bütün kavramlarını ve esaslarını zamanla değişmeyen Kur’an ayetlerinden almak ve tarihî olayların ortaya çıkardığı zıtlıkların karmaşık ortamından uzak durmak zorundadır. Dolayısıyla İslâm düşüncesinin temellerini ve özelliklerini araştırırken takip edeceğimiz metot da doğrudan doğruya Kur’an’dan ilham almaktır. Elbette bu, uzun süre Kur’an’ın gölgesinde yaşamakla mümkündür. Kur’an-ı Kerim’den ilham alırken izleyeceğimiz yöntem, ne mantık çıkarımlarını ne de varsayımları dikkate almamaktır. Çünkü biz  Kur’an’ın emir ve yasaklarını kıyaslayabileceğimiz veya onun gibi kaynaklık edebilecek hiçbir eser veya esas tanımıyoruz. Allah’ın kitabından önce söz konusu edilebilecek ve Allah’ın kitabını ona göre kıyaslayacağımız hiçbir prensip söz konusu olamaz! Biz bütün prensiplerimizi ancak ve ancak bu kitaptan alır, sonra bu prensipler üzerine kendi düşünce sistematiğimizi bina etmeye koyuluruz.

Elinizdeki bu eser, İslâm düşüncesinin özelliklerini ve esasını belirtmek için yapılmış bir çalışmadan başka bir şey değildir ki Allah’ın istediği pratik hayat sistemi bu özelliklerden doğar. Gerek İslâm düzeniyle gerek İslâm düşüncesinin çeşitli yönlerinden biriyle ilgili yapılacak bütün araştırmalar öncelikle İslâm düşünce sisteminin temellerine dayanmak zorundadır. Dolayısıyla bu düşünce sistemini aydınlığa kavuşturmak aklî ve kalbî bir ihtiyaçtır. Hem İslâm ümmeti hem de bütün insanlık bu düşünce sistemine muhtaçtır.