Din

RİSALE

İmam Gazali İman Küfür Sınırı

Prof. Dr. Süleyman Dünya


Gazali, akıl ve nakilden birini alıp diğerini bırakanlardan
olmamış, her ikisini de layık olduğu
makama oturtmuştur. Önce akla ve nakle bağlı ilimleri
ciddi olarak öğrenmiş, ikisi arasında ölçülü
bir denge kurmuştur. Elbette ona itiraz edenler ve
onu tenkid edenler olmuştur ancak o, bir noktaya
körükörüne saplanıp kalmadan, söylediklerini
aklî ve naklî ölçülere dayandırarak hep gerçeğin
peşinde olmuştur.
Kendisine yöneltilen tenkidlerden korkmamış ve
yılmamıştır. Onun karşılaştığı fikrî kargaşa, onun
asrındaki gibi bir ilmî ve fikrî münakaşa zemini ve
bu minakaşayı gerçekleştiren ilim ve fikir adamları
topluluğu nadir karşılaşılacak bir keyfiyettir.
Bu nedenle onun maruz kaldığı bu şartlarla
karşılaşacak diğer kişiler için onun metodu önem
taşımaktadır. Elinizde bulunan bu eser, onun
metodundan önemli bir kesit sunmaktadır. Gazali’nin
eserleri, İslâm düşüncesiyle ilgilenenlerin
vazgeçemeyecegi kaynaklardır.