Edebiyat

HÜMA

Hüma Dergisi 6. Sayı


Merhaba, 

Siz değerli Hüma Dergisi okuyucularımıza büyük bir sevinç ve heyecanla hazırladığımız altıncı sayımızı sunuyoruz. Bu sayımızı da öncekiler gibi dolgun bir muhtevayla hazırlamaya çalıştık. “Selam” vererek çıktığımız yolculuğumuza bu kez “Şahsiyet” dosya konumuz ile devam ediyoruz. Bu başlık altında; insan şahsiyetinin yapısı, gelişimi ve bununla ilgili kavramlar üzerinde günümüzde de geçerli olan görüş ve değerlendirmeleri ortaya koymaya gayret ettik. Dosya konumuz ile ilişkili olarak “Osmanlı’da Âlim Yetiştiren Mekânlar: Medreseler”, “Bir Kitap Okudum Hayatım Değişti”, “Nasıl Biri?” ve “Varoluşsal Düzlemde Varoluşsal Derinlik” başlıkları altında zevkle okuyacağınızı ve istifade edeceğinizi umduğumuz yazılar hazırladık.