Edebiyat

HÜMA

Hüma Dergisi 2. Sayı


Merhaba, 

“Selam” vererek çıktığımız bu yolculukta; bu kez istikamet üzere, “Sırat-ı Müstakim” dosya konumuz ile karşınızdayız. Biliyoruz ki Sırat-ı Müstakim, “Doğru yolu bulmak ve ondan şaşmadan yol almak” demek olup hem dünya hem de ahiret hayatında mutlu olmanın teminatıdır. İlk sayımızın ardından aldığımız dönüşler ve pek çok olumlu temenni ardından bu sayıya aşk ile çalıştık. Büyük bir heyecanla sizlere sunduğumuz bu ikinci sayımıza bir niyazla başlamak istedik: “Allah’ım, gayeye ulaştıran doğru yolu bilmeye bizi muvaffak kıl ve bizi yolda sebat edenlerden eyle. İstikamet üzere olmak ancak Senin rahmet, hidayet ve himayenin bir mükâfatıdır.”