Aile

DIŞ POLİTİKA

Dış Politika 2017 1.Sayı

M. Akif Ersoy


Coğrafyamızda etken olan siyaset üreticiler ve siyasalar mi, üzerine siyaset yapılanlar edilgen mi ve öyle kalacaklar mi sorusunun cevabını bu diş politika dergisinde, sesleri kategorize et meden bulmayı hedefliyor ve "Dış Politika"da önemli akademisyenlerimiz ve uzman gazete ciler ile bölgesel dinamiklerde Türkiye'nin önemini, rolünü ve hamlelerini birçok açıdan ele al mayı amaçlıyoruz. Bu sayımız ise sinir komşumuz Irak'ta devam eden terör ve istikrarsizlik, milyonlarca insanın mülteci olarak yaşama tutunmaya çalıştığı. yüz binlercesinin hayatını kay bettiği Suriye iç savaşının ulaştığı boyutlar, 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve teröre destek ve ren üyeleri üzerinden bir kez daha sorguladığımız NATO, İsrail-Filistin meseleleri nasıl çözülür üzerine fikir ürettiğini iddia ederken Katar krizi çıkaran körfez ülkelerinin durumu, ener ji koridorlar, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, İslamofobi, mülteciler, Türk işbirliği Kalkın- ma Ajansı, Afrika ve Afganistan'a dair yeni perspektiflere kapı açan birçok makale, röportaj ve dosya içeriyor Her ne kadar çok içimizde olsa da diş politika; bakmayı değil görmeyi, okumayı değil anlamayı tanıklıgı değil yaşamayı gerektiriyor, "Yaşadığımız çağa kayıtsız kalmamak adına atılabilecek ilk adım edilgenliği kırarak farkındalığa sahip olmaktır", ilkesiyle dünyaya dain mera ki olanlar için bir kaynak teşkil edebilecek bu yayında "okuyacaklarınız anlatıldığı gibi".