Din

RİSALE

Büyük İslam İlmihali

Ömer Nasuhi Bilmen


Büyük İslâm İlmihali

Her Müslümanın bağlı bulunduğu İslâm dini konusunda yeterli bilgi sahibi olması kendisi için bir borçtur. Din konusunda bilgi ise “İlmihal” (Herkesin durumuna göre gerekli olan bilgiler) adını alarak en önemli yeri tutar. Kişi, edindiği bilgilerle üzerine düşen dinî görevleri yerine getirmiş olacaktır. Elinizdeki bu eser, Fatih Dersiamlarından emekli Diyanet İşleri Reisi, merhum Ömer Nasuhi Bilmen’in, “Büyük İslâm İlmihali” adlı kıymetli çalışmasının sadeleştirilmesi ile meydana gelmiştir. Merhum Ömer Nasuhi Bilmen, eserin hazırlanması ile ilgili süreci şu şekilde aktarmaktadır: “Çeşitli görev ve hizmetlere ayrılmış olan din kardeşlerimizin dinî ihtiyaçlarını yeterince karşılayabilecek bir ‘İlmihal’ kitabı yazılmasını çok kimseler benden isteyerek bana başvurmuşlardı. Bunun üzerine kutsal dinimizin İtikada, temizliğe, ibadete, kerahiyet (hoş olmayan) ve istihsana (güzel olan şeylere), ahlâka dair hükümleri üzerinde ve bir kısım büyük peygamberlerin hayatları ile İslâm dininin tarihçesine ait, on kitaptan ibaret oldukça büyük bir ‘İlmihal’ kitabı yazmayı bir görev saydım. Yüce Allah’tan yardımlar dileyerek bu görevi yerine getirmeye başladım...