Din

RİSALE

Batı ile Hesaplaşma

Ebu'l Hasan En-Nedvi


“Batı ile Hesaplaşma” 

Müslümanın Batıya bakabile ceği yeni bir bakış açısı takdim ediyor. Düşün ceyi açık, güçlü, güzel ve tatlı bir dille tasvir edip,  davetçilere ve fikir önderlerine yeni bir üslûp takdim ediyor. Yazar, bu kitabında İslâm davetçisinin durumunu inceliyor ve Batıyı korkutup ürkütme den açıklık ve sadelikle İslâm’a çağırıyor.  Onu insanlığın yönetiminde ki önemli ve güç görevini yapmaya teşvik ederek;  “Batıdaki im kân ve ilimler, inanç ve yüce gayelerle birleştiği zaman; renk, sınıf, millet ve halk ayrılığı na rağmen insanlığa gerçek mutluluğu verebilir.” diyo