Tarih

GÖKKUBBE

Atalar Sözü

Kemal Köktürk
Atasözleri bir milletin yaşayan en canlı unsurudur. Bu sözler yüzyıllar boyunca halk arasında tekrarlana gelmiş ve dilimizin birer parçası olmuşlardır. Eser, toplum hayatımızın birçok alanına dair tarihsel birikime dayalı görüşler içeren Türk atasözlerine Ahmet Vefik Paşa’nın “Atalar Sözü” derlemesine dayalı olarak yeni bir bakış açısı getirmektedir. Elinizdeki kitapta Türk atasözlerinin yanında, onlara bir “Estetik Yaklaşım” da bulacaksınız.