Din

Risale

TASAVVUF VE SİYASET HAREKETİ - SENUSİLİK

NİCOLA A. ZİADEH


Kuzey Afrika'da sufilik insanın özgürlüğünü ve kişinin ruhi ihtiyaçlarını karşılayan bir yaşam biçimi olarak karşımıza çıkar. Senusilik, Kuzey Afrika'daki en önemli sufi hareketlerden birisidir: Senusi hareket, sömürgeciliğe karşı mücadeleyi ve vatan savunmasını öne çıkaran bir tasavvuf hareketidir. Bu yönüyle Afrika toplumlarının sömürüye karşı çıkışlarının güçlü bir siyasi simgesi olmuştur.

Misyonerliğin, sömürgeciliğin, geri kalmışlığın ve buhranın arttığı bir dönemde kendine özgü çözüm yolları öneren bu hareketin bir diğer önemli özelliği de Osmanlı Devlet'ine karşı göstermiş olduğu sadakattir. Bu sayede bir çok Afrika kabilesi Senusiler'in tarafında toplanarak Osmanlı hakimiyetinin güçlenmesine hizmet etmiştir.

Senusiler, Kurtuluş savaşı sırasında da Türkler'e destek vermişler ve Mısır'da İngilizler'e karşı savaşarak örnek bir tavır sergilemişlerdir.

KİTAP KATEGORİLERİ