Din

RİSALE

Sünnet Müdafaası

Muhammed Ebu Şehbe


Günümüzde bir takım insanlar, “Size düşen Kur’an’a sarılmaktır, onun haram dediğini haram saydığınızda kurtuluşa erersiniz!”
diyerek inanan insanları sadece bir kaynağa yöneltmekte, bilerek Allah’ın Resulü
ve hadisi devreden çıkartmaya çalışmaktadır. Tam bir müsteşrik kafasıyla
hareket eden bu yerli “Oryantalist İşbirlikçileri”nin asıl amaçları,
sadece sünneti devreden çıkartmak değil koskoca hadis deryasını da
bir çırpıda yok saymak ve dolayısıyla onları rivayet eden eşsiz Sahabeyi
de neredeyse “Yalan hadis rivayeti” gibi ağır bir ithamla suçlayarak inananların
gözünden düşürmektir.
Maalesef şimdilerde her önüne gelen ahkâm kesmekte, hadisleri reddetmekte,
sünneti kabul etmemekte ve eşsiz Sahabeye dil uzatabilmektedir.
Bu hastalığın şifası, hiç şüphesiz Resulullah’ın (s.a.) sevgisinden,
sünnet ve hadis sevgisinden gelecektir. Nitekim Âl-i İmran Suresinin
31. ayetinde, “De ki Allah’ı seviyorsanız Bana uyun, Allah da sizi sev- sin.”
denilerek bu reçete vahiyle teyit edilmiştir.
Günümüzde hadis, sünnet, mezhep ve tasavvuf inkârcılarına karşı bu
sahada yazılmış en ciddi reddiye mahiyetinde olan Prof. Dr. Ebu Şehbe’nin
“Sünnet Müdafaası” adlı elinizdeki iki ciltlik bu eseri ile insanımız,
Resulullah’a (s.a.) ve O’nun sünnetine daha çok yaklaşacak ve bu
değerlere daha sıkı sarılacaktır. Mehmet Görmez ve M. Emin Afşar’ın
kıymetli çevirileri ile yayına hazırladığımız eseri, okuyucumuzun istifadesine
sunarız.