Din

Risale

SEYAHATNAME

ŞİBLİ NUMANİ


Orijinal adı Sefername-î Rum u Şam u Mısır olan bu eserde bilge bir alimin Osmanlı Devletinin son ¦ zamanlarında Ortadoğu coğrafyasında yaptığı seyahatini ve gözlemlerini bulacaksınız. Osmanlı Devletinin önde gelen şahsiyetleri yanısıra gezdiği gördüğü yeri erdeki incelediği eğitim kurumları hakkında da bilgi veren Şibli Numani, bueseriyle dönemin toplum yapısını ve insan ilişkilerini de konu edinmektedir.

KİTAP KATEGORİLERİ