Risale

Risale

RİSALE, dini alandaki kaynaklara ev sahipliği yapan yayın dizisidir. Dini yayınların, polemiklere yol açmayan, meselelere kısıtlı değil daha geniş perspektiften bakan ve çözümler sunan, dini temayülleri doğru esasla bağlı kalarak olumlu olarak geliştirecek çalışmalar olmasına dikkat edilir.

İslami Çalışma Metodu

Muhammed Berekat

Günümüz Meselelerine Fetvalar

Vehbe Zuhayli

Müslümanlar Arasında Görüş Ayrılığı ve İslam'da İhtilaf Usulü

Cabir Alevani

KUR' AN METODU

Muhammed Şedid

Namaz Fert ve Toplum Hayatındaki Etkileri

Hasan Turabi

DÜZELTİLMESİ GEREKEN KAVRAMLAR

MUHAMMED KUTUB

İSLAM İNANCI

PROF. MUHAMMED KUTUB

H.BASRİ ÇANTAY' IN TEFSİRLİ KUR' AN MEALİ (3 CİLT)

HASAN BASRİ ÇANTAY

HADİSLERLE AMELLERİN SEVABI

HAFIZ ED-DİMYATİ

KUR' AN VE SÜNNETE GÖRE MÜSLÜMAN TOPLUMU

M. ALİ HAŞİMİ

DÖRT RÜKÜN

EBU' L HASEN ALİ EN-NEDVİ

FATİHA SURESİ TEFSİRİ

İSKİLİPLİ ATIF HOCA