Risale

Risale

RİSALE, dini alandaki kaynaklara ev sahipliği yapan yayın dizisidir. Dini yayınların, polemiklere yol açmayan, meselelere kısıtlı değil daha geniş perspektiften bakan ve çözümler sunan, dini temayülleri doğru esasla bağlı kalarak olumlu olarak geliştirecek çalışmalar olmasına dikkat edilir.

Muhterem Müslümanlara Vaazlar

İslam Davetinde Hayatımdan Dersler

Ahmet Cevdet Paşanın Aile Mektupları

BİR İSLAM ŞEHİDİNDEN MEKTUPLAR

Kur'an'ın Faziletleri

İbn Kesir

Hadislerle Cehennem ve Cehennem Ehli

Abdulğani El Makdisi

CUMA SOHBETLERİ

Kur-an’ı Anlamada İlke ve Esaslar

GÜNAHLARIN KEFARETİNE DAİR ALLAH RESULÜNÜN MÜJDELE

İMAM EZRAİ EL-KABUNİ

RESULULLAH EFENDİMİZİN FETVALARI

İbn Kayyım el -Cevziyye

CENNET'İN SIFATLARI - Cep Boy ( 9 x 14,5 )

Ziyaeddin El Makdisi

İSTİKBAL İSLAMINDIR - Cep Boy (9 x 14,5)

SEYYİD KUTUB