Risale

Risale

RİSALE, dini alandaki kaynaklara ev sahipliği yapan yayın dizisidir. Dini yayınların, polemiklere yol açmayan, meselelere kısıtlı değil daha geniş perspektiften bakan ve çözümler sunan, dini temayülleri doğru esasla bağlı kalarak olumlu olarak geliştirecek çalışmalar olmasına dikkat edilir.

H.BASRİ ÇANTAY' IN TEFSİRLİ KUR' AN MEALİ (3 CİLT)

HASAN BASRİ ÇANTAY

HADİSLERLE AMELLERİN SEVABI

HAFIZ ED-DİMYATİ

KUR' AN VE SÜNNETE GÖRE MÜSLÜMAN TOPLUMU

M. ALİ HAŞİMİ

İSLAM İNANCI

PROF. MUHAMMED KUTUB

DÖRT RÜKÜN

EBU' L HASEN ALİ EN-NEDVİ

FATİHA SURESİ TEFSİRİ

İSKİLİPLİ ATIF HOCA

RESULULLAH'IN HAYATI VE METODU (2 CİLT)

MÜNİR MUHAMMED GADBAN

KURANDA ADI GEÇEN PEYGAMBERLERİN HAYATI

EBU' L HASEN ALİ EN-NEDVİ

FEZAİL-İ AMAL

ZEKERİYA KANDEHLEVİ

HZ. ALİ EL-MURTEZA

EBU' L HASEN ALİ EN-NEDVİ

FIKIH USULÜ

VEHBE ZUHAYLİ

İSLAMIN TARİH YORUMU

İMADÜDDİN HALİL