RİSALE

RİSALE

RİSALE, dini alandaki kaynaklara ev sahipliği yapan yayın dizisidir. Dini yayınların, polemiklere yol açmayan, meselelere kısıtlı değil daha geniş perspektiften bakan ve çözümler sunan, dini temayülleri doğru esasla bağlı kalarak olumlu olarak geliştirecek çalışmalar olmasına dikkat edilir.

Peygamberimizin Hayatı

Ebu'l Hasan En-Nedvi

Bilginin İslamileştirilmesi

İsmail R. Faruki

İman

Abdülmecid Zindani

Fert ve Topluma Kur'an'ın Mesajı

Vehbe Zuhayli

İslam'da Fikir ve Davet Önderleri

Ebu'l Hasan En-Nedvi

İslam

İsmail Raci El-Faruki

İslami Hayat ve Sorunları

Muhammed Gazali

İslami Açıdan Tarihe Bakışımız

Muhammed Kutub