RİSALE

RİSALE

RİSALE, dini alandaki kaynaklara ev sahipliği yapan yayın dizisidir. Dini yayınların, polemiklere yol açmayan, meselelere kısıtlı değil daha geniş perspektiften bakan ve çözümler sunan, dini temayülleri doğru esasla bağlı kalarak olumlu olarak geliştirecek çalışmalar olmasına dikkat edilir.

İslam İnancı

Muhammed Kutub

Hadislerle Amellerin Sevabı

Hafız Ed-Dimyati

Kur’an ve Sünnet’e Göre Müslüman Toplumu

M. Ali Haşimi

Dört Rükün

Ebu'l Hasen Ali En-Nedvi

Fatiha Tefsiri

İskilipli Mehmed Atıf Hoca

Kur’an’da Adı Geçen Peygamberlerin Hayatı

Ebu'l Hasen En-Nedvi

Fezail-i Amal

Zekeriya Kandehlevi

Hz. Ali el-Murteza

Ebu'l Hasen Ali En-Nedvi

FIKIH USULÜ

VEHBE ZUHAYLİ

İMAM-I RABBANİ

EBU' L HASEN ALİ EN-NEDVİ

Tefsirü'l-Münir (15 Cilt Kutulu, Şamua)

Vehbe Zuhayli

İslam Fıkhı Ansiklopedisi (10 Cilt Takım)

Vehbe Zuhayli