RİSALE

RİSALE

RİSALE, dini alandaki kaynaklara ev sahipliği yapan yayın dizisidir. Dini yayınların, polemiklere yol açmayan, meselelere kısıtlı değil daha geniş perspektiften bakan ve çözümler sunan, dini temayülleri doğru esasla bağlı kalarak olumlu olarak geliştirecek çalışmalar olmasına dikkat edilir.

Cuma Sohbetleri

Hasan El-Benna

Kur-an’ı Anlamada İlke ve Esaslar

Ebu'l Hasen En-Nedvi

Günahların Kefaretine Dair Allah Resulünün (s.a.) Müjdeleri

İmam Ezrai el-Kabuni

Resulullah (s.a.) Efendimizin Fetvaları

İbn Kayyım el -Cevziyye

Cennetin Sıfatları

Ziyaeddin El-Maksidi

İstikbal İslamındır

Seyyid Kutub

İslami Çalışma Metodu

Muhammed Berekat

Günümüz Meselelerine Fetvalar

Vehbe Zuhayli

Müslümanlar Arasında Görüş Ayrılığı ve İslam'da İhtilaf Usulü

Cabir Alevani

Kur'an Metodu

Muhammed Şedid

Namaz Fert ve Toplum Hayatındaki Etkileri

Hasan Turabi

Düzeltilmesi Gereken Kavramlar

Muhammed Kutub