RİSALE

RİSALE

RİSALE, dini alandaki kaynaklara ev sahipliği yapan yayın dizisidir. Dini yayınların, polemiklere yol açmayan, meselelere kısıtlı değil daha geniş perspektiften bakan ve çözümler sunan, dini temayülleri doğru esasla bağlı kalarak olumlu olarak geliştirecek çalışmalar olmasına dikkat edilir.

Din Budur

Seyyid Kutub

Örnek İslam Toplumu

Muhammed Kutub

Yoldaki İşaretler

Seyyid Kutub

Faiz Ayetinin Tefsiri

Seyyid Kutub

Kuran ve Sünnetteki Misaller

Hâkim et-Tirmizî

Tefsirli Kur’an Meali (3 Cilt Takım)

Hasan Basri Çantay

Meseleler ve Çözümleri

Ebu'l Ala Mevdudi

Muhterem Müslümanlara Vaazlar

Tahir Büyükkörükçü

İslam Davetinde Hayatımdan Dersler

Ahmet Tütüncü

Bir İslam Şehidinden Mektuplar Set (4 Kitap Takım)

Hasan El Benna

Kur'an'ın Faziletleri

İbn Kesir

Hadislerle Cehennem ve Cehennem Ehli

Abdulğani El-Makdisi