RİSALE

RİSALE

RİSALE, dini alandaki kaynaklara ev sahipliği yapan yayın dizisidir. Dini yayınların, polemiklere yol açmayan, meselelere kısıtlı değil daha geniş perspektiften bakan ve çözümler sunan, dini temayülleri doğru esasla bağlı kalarak olumlu olarak geliştirecek çalışmalar olmasına dikkat edilir.

Biz Müslüman Mıyız?

Muhammed Kutub

Medine Toplumu

Prof.Dr. Ekrem Ziya Umeri

KURAN-I KERİM MEALİ

Hadislerle Cehennem ve Cehennem Ehli (Risale Boy)

Abdulğani El-Makdisi

Cennetin Sıfatları (Risale Boy )

Ziyaeddin El-Maksidi

İnsan Psikolojisi Üzerine Etütler

Muhammed Kutub

Yakın Tarihimizden Bir Olay Menemen Vakası

Mustafa Müftüoğlu

Delilleri ile Müslüman Kadının Fıkıh Kitabı

İbrahim Muhammed El-Cemel

Fetih Sure-i Celilesinin Tefsiri

Ömer Nasuhi Bilmen

İslam Hukukunda Savaşın Etkileri

Vehbe Zuhayli

Büyük İslam İlmihali

Ömer Nasuhi Bilmen

Batı ile Hesaplaşma

Ebu'l Hasan En-Nedvi