RİSALE

RİSALE

RİSALE, dini alandaki kaynaklara ev sahipliği yapan yayın dizisidir. Dini yayınların, polemiklere yol açmayan, meselelere kısıtlı değil daha geniş perspektiften bakan ve çözümler sunan, dini temayülleri doğru esasla bağlı kalarak olumlu olarak geliştirecek çalışmalar olmasına dikkat edilir.

Din Budur

Prof. Dr. Seyyid Kutub

Yoldaki İşaretler

Prof. Dr. Seyyid Kutub

Faiz Ayetinin Tefsiri

Prof. Dr. Seyyid Kutub

Kuran ve Sünnetteki Misaller

Hâkim et-Tirmizî

H.BASRİ ÇANTAY' IN TEFSİRLİ KUR' AN MEALİ (3 CİLT) YENİ BASKI

HASAN BASRİ ÇANTAY

Meseleler ve Çözümleri

Ebu'l Ala Mevdudi

Muhterem Müslümanlara Vaazlar

Tahir Büyükkörükçü

İslam Davetinde Hayatımdan Dersler

Prof. Dr. Ahmet Tütüncü

BİR İSLAM ŞEHİDİNDEN MEKTUPLAR

Hasan el-Benna

Kur'an'ın Faziletleri

İbn Kesir

Hadislerle Cehennem ve Cehennem Ehli

Abdulğani El Makdisi

CUMA SOHBETLERİ