RİSALE

RİSALE

RİSALE, dini alandaki kaynaklara ev sahipliği yapan yayın dizisidir. Dini yayınların, polemiklere yol açmayan, meselelere kısıtlı değil daha geniş perspektiften bakan ve çözümler sunan, dini temayülleri doğru esasla bağlı kalarak olumlu olarak geliştirecek çalışmalar olmasına dikkat edilir.

Delilleri ile Müslüman Kadının Fıkıh Kitabı

İbrahim Muhammed El-Cemel

Fetih Sure-i Celilesinin Tefsiri

Ömer Nasuhi Bilmen

İslam Hukukunda Savaşın Etkileri

Vehbe Zuhayli

Büyük İslam İlmihali

Ömer Nasuhi Bilmen

Batı ile Hesaplaşma

Ebu'l Hasan En-Nedvi

İmam Gazali İman Küfür Sınırı

Süleyman Dünya

Kırk Hadis

İmam Nevevi

İstikbal İslamındır (Risale Boy)

Seyyid Kutub

Ashab-ı Kiram

Ömer Nasuhi Bilmen

Köyden Bir Çocuk

Prof. Dr. Seyyid Kutub

Kur'an'da Adı Geçen Peygamberlerin Hayatı

Ebu'l Hasan En-Nedvi

İmam Gazali İman Küfür Sınırı

Prof. Dr. Süleyman Dünya