RİSALE

RİSALE

RİSALE, dini alandaki kaynaklara ev sahipliği yapan yayın dizisidir. Dini yayınların, polemiklere yol açmayan, meselelere kısıtlı değil daha geniş perspektiften bakan ve çözümler sunan, dini temayülleri doğru esasla bağlı kalarak olumlu olarak geliştirecek çalışmalar olmasına dikkat edilir.

Ashab-ı Kiram

Ömer Nasuhi Bilmen

Köyden Bir Çocuk

Prof. Dr. Seyyid Kutub

Kur'an'da Adı Geçen Peygamberlerin Hayatı

Ebu'l Hasan En-Nedvi

İmam Gazali İman Küfür Sınırı

Prof. Dr. Süleyman Dünya

Sünnet Müdafaası

Muhammed Ebu Şehbe

Din Budur

Prof. Dr. Seyyid Kutub

Örnek İslam Toplumu

Muhammed Kutub

Yoldaki İşaretler

Prof. Dr. Seyyid Kutub

Faiz Ayetinin Tefsiri

Prof. Dr. Seyyid Kutub

Kuran ve Sünnetteki Misaller

Hâkim et-Tirmizî

H.BASRİ ÇANTAY' IN TEFSİRLİ KUR' AN MEALİ (3 CİLT) YENİ BASKI

HASAN BASRİ ÇANTAY

Meseleler ve Çözümleri

Ebu'l Ala Mevdudi