Tarih

GÖKKUBBE

Osmanlı Kültüründe Haz.Peygamber Sevgisi

Hüseyin Algül
Allah ve Resul sevgisi insanı aziz kılar. Seven insanın gönlü rahat bulur. Allah ve Resulü’nü seven kişi Allah’ın yarattığı her şeyi emanet bilir, emîn olur, emanete sahip çıkar; güvenir, güvenilir, sever, sevilir, hizmet eder, hizmet görür, hizmet ehli olur. Her Müslüman, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.) ile arasında sevgiden bir köprü kurar, Hak Teâlâ Hazretlerinin muhabbet ve mağfiretine bu yolla erişebileceğine inanır. Türk milleti de İslâm ile şereflendiği günlerden itibaren Sevgili Peygamberimizle arasında sevginin bütün derinliklerini yansıtan sağlam bir köprü kurmayı başardı ve Allah’ın sevdikleri arasına girebilmek için bu köprüden yol aldı. Osmanlı dünyasında ise bu sevgi her meslekten insan tarafından en etkili biçimde özümsendi, içselleştirildi ve sosyal hayatta örnekleri yaşatıldı. Osmanlı için Hz. Muhammed Mustafa (s.a.) sevgisi, en önemli gönül değerlerinden biriydi, Allah’ın rızasına götüren bir yoldu. Bu sevgi, fert ve toplum için huzur, mutluluk, moral, neşe ve ümit kaynağıydı. Elinizdeki kitapta Osmanlı’da tüm hizmetleri mayalayan işte bu sevgi ele alınıyor.