Tarih

Gökkubbe

Osmanlı Elçileri Gözü ile Avrupa

Doç. Dr. Hasan Korkut


Bu çalışmada, Avrupa’ya Osmanlıların ilgisinin arttığı Lale devri öncesi dönem ile reformlarının kurumsallaştığı III. Selim dönemi arasında, Avrupa devletlerine gönderilen Osmanlı sefirlerinin, gördükleri Avrupa’yı nasıl algıladıkları, yazdıkları sefaretnamelere dayanılarak incelenmiştir.  Bir başka deyişle, hızlı bir değişim ve modernleşme süreci yaşamakta olan XVIII. yüzyıl Avrupa’sına, Osmanlı sefirlerinin gözüyle bakılmaktadır. 

Çalışma, hızlı bir değişim ve modernleşme sürecindeki Avrupa’da elçilerin dikkatini çeken iki şeyin, sosyal ve kültürel hayattaki farklılık ile kurumsal ve teknolojik alanlardaki gelişmeler olduğunu  ortaya koymaktadır. Sefaretnameler yoluyla saraya aktarılan bilgiler, bu dönemde Osmanlı devletindeki reform teşebbüslerine katkıda bulunmuştur.


KİTAP KATEGORİLERİ