Tarih

GÖKKUBBE

Osmanlı Döneminde Islahatlar Ve I.Meşrutiyet

Ebubekir SofuoğlıOsmanlı Devlet düzenini yeniden düzenlemek için yapılan ıslahatlar ve I.Meşrutiyetle alakalı bu çalışma, konuya sosyolojik bir bakış açısı getirmekte, mevcut bilgi ve belgeler ile yeni belgeler sosyolojik metodlarla tahlil edilmektedir. Eser bu dönem için yöntem bakımından olduğu kadar muhteva bakımından da ilkti gerçekleştirmiştir. Ayrıca meşrutiyetin devlet yönetimine getirdikleri, detaylıca, ilk defa bu çalışmada ortaya konmaktadır.