Tarih

GÖKKUBBE

Kur’an-I Kerim’de Ulus Ve Uluslararasi İlişkiler

Prof. Dr. Zülfikar DurmuşBu çalışmada Kur’an-ı Kerim’in “Ulus” kavramını ele alışını ve “Uluslararası İlişkiler” hakkındaki ilkelerini göreceksiniz. Eser, özellikle günümüzde çok geniş bir yapıda olan uluslararası

ilişkilerin, ahlâkî, hukukî, sosyal, kültürel, ekonomik, adalet, eşitlik, ahde vefa, hoşgörü, yardımlaşma, savaş ve barış gibi boyutlarının nasıl olduğunu, tamamen Kur’an-ı Kerim’i merkeze alarak analiz etmektedir. Bu çalışma, Müslüman toplumların diğer toplumlarla olan ilişkilerinde belirleyici esasın barış olduğunu, savaşın ise son çare olarak başvurulan geçici bir durum olduğunu ortaya koymaktadır.