Din

Risale

KUR' AN VE SÜNNETE GÖRE MÜSLÜMAN TOPLUMU

M. ALİ HAŞİMİ


Bu eserde, Kur''an ve sünnetten hareket edilerek müslüman toplumun özellikleri ortaya konulmaktadır. Adalet ve eşitliğin egemen olduğu bu toplumun yüce ahlaki değerler üzerinde yükseldiği, dayanışma içerisinde sevgi, kardeşlik ve hoşgörüyü benimsediği, sosyal adaletin tam anlamıyla bu toplumda gerçekleştiği anlatılmaktadır.

KİTAP KATEGORİLERİ