Din

RİSALE

İstikbal İslamındır (Risale Boy)

Seyyid Kutub


Biz; insanların, Allah’a döneceğine, O’nun hayat nizamına uyacağına inanıyor ve yakînen biliyoruz ki İstikbal İslâm’ındır. Yine aynı şekilde kesin olarak inanıyoruz ki İslâm’ı, bütün eylem ve duygu alanlarıyla beşer hayatının nizamı olması esasından çıkarmak için sarf edilen ve edilecek olan bütün gayretler başarısızlıkla neticelenecektir. Hatta başarısızlık ve hüsran alametleri şimdiden belirmiştir. Çünkü hayattan uzaklaşma, ne bu dinde ne de başka hiçbir dinde yoktur. “Anlaşılmıştır ki şaşaalı maddî medeniyetin zincirleriyle bağlanmış olarak mahvedici tehlikelere sürüklenen beşeriyeti kurtarmaya muktedir olan yalnız İSLÂM’dır.” diyen Seyyid Kutub; İslâm’ın beşerin gerçek ihtiyaçlarına ve fıtratına uygun yolu gösterişini, manevî arzularla maddî icatları bir arada yürütüşünü, günümüzdeki tehlike feryatlarını ve “Kurtarıcı” arayışlarına tarih boyunca İslâm’ın ruhundan doğan nizamlar müstesna hiçbir sistemin cevaplarının yeterli olmayışını, kendine has üslubu ile aktarmakta ve okuyucuya “Kurtuluşun ancak Allah’a, O’nun hayat nizamına dönmekle” olacağını detaylı şekilde izah etmektedir.