Din

RİSALE

İmam Gazali İman Küfür Sınırı

Süleyman Dünya


Gazali, akıl ve nakilden birini alıp diğerini bırakanlardan olmamış, her ikisini de layık olduğu makama oturtmuştur. Önce akla ve nakle bağlı ilimleri ciddi olarak öğrenmiş, ikisi arasında ölçülü bir denge kurmuştur. Elbette ona itiraz edenler ve onu tenkid edenler olmuştur ancak o, bir noktaya  körükörüne saplanıp kalmadan, söylediklerini aklî ve naklî ölçülere dayandırarak hep gerçeğin peşinde olmuştur. Kendisine yöneltilen tenkidlerden korkmamış ve yılmamıştır. Onun karşılaştığı fikrî kargaşa, onun asrındaki gibi bir ilmî ve fikrî münakaşa zemini ve bu minakaşayı gerçekleştiren ilim ve fikir adamları topluluğu nadir karşılaşılacak bir keyfiyettir. Bu nedenle onun maruz kaldığı bu şartlarla karşılaşacak diğer kişiler için onun metodu önem taşımaktadır. Elinizde bulunan bu eser, onun metodundan önemli bir kesit sunmaktadır. Gazali’nin eserleri, İslâm düşüncesiyle ilgilenenlerin vazgeçemeyecegi kaynaklardır.