Din

Risale

İMAM-I RABBANİ

EBU' L HASEN ALİ EN-NEDVİ


Ebu' l Hasen En -  Nedvi' nin , İmam - ı Rabbani' nin yetiştiği ve yaşadığı kültür çevresine yakın olduğundan, onu ve onun eserlerini en iyi tarzda tanıma yorumlama imkanına hakkıyla sahiptir. Nedvi' nin, İslam tarihi ve kültürüne derin vukufiyeti, çeşitli İslami konularda neşredilmiş müdakkikane eserleri, onu güzel ahlak, insaf ve dürüstlüğü ile İslam aleminde haklı bir şöhret kazanmış biri yapmıştır.

KİTAP KATEGORİLERİ