Edebiyat

HÜMA

Hüma Dergisi 1. Sayı


Merhaba, 

“Evveli, âhiri, zâhiri, bâtını selamlarım. El-Evvelü Allah, El-Âhirü Allah, Ez-Zâhirü Allah, El-Bâtınü Allah. Sâhib’i selâmlarım. Sâhib-i Hakîki’yi selamlarım. Sağımı, solumu, önümü, ardımı selamlarım. ‘Levlâke Sırrının Mazharı’nı selamlarım. Validesini, Hadîce Validemi, Fatıma Validemi selâmlarım. Cihâr-ı Yâr-ı Güzîn’i selamlarım. Erkân-ı Erbaa’yı: Selman’ı, Mikdad’ı, Ammar’ı, Ebu-Zerr’i selamlarım. İmameyn’i Muhteremeyn’i selamlarım. Tâife-i ecinnîyi selamlarım, müminlerini ve müslimlerini. Ve sizi selamlarım.” diye başlar Fethi Gemuhluoğlu dostluk üzerine konuşmasına. Hüma Dergisi olarak sizleri tüm bu güzel selamlar ve yeni bir dost edinmenin heyecanı ile selamlıyoruz. Efendimizin (Sallallahu aleyhi Vesellem) sözüne uyup “Önce selam, sonra kelam.” diyerek ilk dosya konumuz “Selam” ile karşınızdayız.