Din

Risale

HZ. ALİ EL-MURTEZA

EBU' L HASEN ALİ EN-NEDVİ


Bu eser,Hz.Ali'nin hayatını,yaşadığı devrin şartlarını da göz

önünde tutarak ve diğer halifelerle olan ilişkilerini de ele alarak

incelemektedir.Onun devlet adamlığı yönü,İslam tarihindeki Sıffın

Savaşı,Cemel Vakası gibi üzücü hadiseler,Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin'in

hayatları da kitapta işlenen konular içindedir.Bu kitap Hz.Peygamberin

(s.a)eğitim yuvasında yetişmiş Hz.Alinin hayatının ve şahsiyetinin her

yönünü ortaya koymaktadır.

KİTAP KATEGORİLERİ