Gökkubbe

Gökkubbe

Bilimsel nitelikli akademik çalışmalar GÖKKUBBE serisinde yayınlanır. Gökkube' de yayınlanan bu çalışmalar, yüksek lisans ve doktora tezleri ile akademik unvana sahip bilimsel araştırma içeren eserleri kapsar.

KLASİK EDEBİYAT BİLGİSİ BELAGAT

PROF. DR. YEKTA SARAÇ

II.ABDULHAMİT' TEN CUMHURİYETE MİRAS

DOÇ. DR. YUSUF TEKİN

OSMANLI TARİH SÖZLÜĞÜ

FEHMİ YILMAZ

KLASİK EDEBİYAT BİLGİSİ BİÇİM-ÖLÇÜ-KAFİYE

PRO. DR. MEHMET ALİ YEKTA SARAÇ

İngiliz Seyahatnamelerinde Osmanlı Toplumu ve Türk İmajı

GÜRSOY ŞAHİN

II.MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE SİYASAL MUHALEFET

ABDULLAH İSLAMOĞLU

Osmanlı Devleti'nde Ermeniler ve Türk-Ermeni İlişkileri

GÜRSOY ŞAHİN

İSLAM' IN İLK DÖNEMİNDE MÜSLÜMAN YAHUDİ İLİŞKİLERİ

PROF. DR. EYÜP BAŞ

15.Yüzyıl Osmanlı Mutfağı

Muhammed bin Mahmud Şirvani

Osmanlı Elçileri Gözü ile Avrupa

Doç. Dr. Hasan Korkut