GÖKKUBBE

GÖKKUBBE

Bilimsel nitelikli akademik çalışmalar GÖKKUBBE serisinde yayınlanır. Gökkube' de yayınlanan bu çalışmalar, yüksek lisans ve doktora tezleri ile akademik unvana sahip bilimsel araştırma içeren eserleri kapsar.

Osmanlı Elçileri Gözü ile Avrupa

Doç. Dr. Hasan Korkut

Osmanlı Devletinde Misyoner Okulları

Şamil Mutlu