GÖKKUBBE

GÖKKUBBE

Bilimsel nitelikli akademik çalışmalar GÖKKUBBE serisinde yayınlanır. Gökkube' de yayınlanan bu çalışmalar, yüksek lisans ve doktora tezleri ile akademik unvana sahip bilimsel araştırma içeren eserleri kapsar.

Matüridi’de Kadın Algısı

Hülya Terzioğlu

Aşık Paşazade / Osmanoğullarının Tarihi

Kolektif

21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi'nin Yeniden Yapılandırılması

Selman Öğüt

Klasik Edebiyat Bilgisi: Belagat

M. A. Yekta Saraç

2. Abdülhamit’ten Cumhuriyete Miras

Yusuf Tekin

Osmanlı Tarih Sözlüğü

Fehmi Yılmaz

Klasik Edebiyat Bilgisi: Biçim - Ölçü - Kafiye

M. A. Yekta Saraç

İngiliz Seyahatnamelerinde Osmanlı Toplumu ve Türk İmajı

Gürsoy Şahin

2. Meşrutiyet Döneminde Siyasal Muhalefet 1908-1913

Abdullah İslamoğlu

Osmanlı Devleti'nde Ermeniler ve Türk-Ermeni İlişkileri

Gürsoy Şahin

İslam’ın İlk Döneminde Müslüman - Yahudi İlişkileri

Eyüp Baş

15.Yüzyıl Osmanlı Mutfağı

Muhammed bin Mahmud Şirvani