Edebiyat

Edebiyat

Dünyanın Ucundaki Fener

Jules Verne

Ay'a Yolculuk

Jules Verne

Hüma Dergisi 11. Sayı

Makas Dergisi Aralık-Ocak 2019-20 11. Sayı

Ko Kitabınortası Dergisi Sayı 34 Ocak 2020

Makas Dergisi Ekim Kasım 2019 10. Sayı

Ko Kitabınortası Dergisi Sayı 33 Aralik 2019

Hüma Dergisi 9. Sayı

Makas Dergisi Agustos Eylül 2019 9. Sayı

Ko Kitabınortası Dergisi Sayı 32 Kasım 2019

Hüma Dergisi 8. Sayı

Makas Dergisi Haziran Temmuz 2019 8. Sayı