Tarih

Gökkubbe

AŞIK PAŞAZADE OSMANOĞULLARININ TARİHİ

PROF. DR. KEMAL YAVUZ-YEKTA SARAÇ


Bu eser yazarı bilinen, gerçek anlamda ilk Osmanlı tarihidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarının öyküsünü akıcı, açık bir dil ve heyecan verici bir üslûpla görgü tanığının kaleminden okuyacaksınız. Tevârîh-i Âl-i Osmân veya Âşık Paşazâde Tarihi adıyla anılan bu eserin bilimsel yayının hakkında günümüz diline aktarılmış biçimi de verilmektedir.

KİTAP KATEGORİLERİ