Tarih

DB YAYINLARI

ANADOLU - SURİYE - MISIR SEYAHATNAMESİ

ŞİBLİ NUMANİ


ANADOLU - SURİYE – MISIR SEYAHATNAMESİ 

ŞİBLÎ NUMÂNÎ


Orjinal adı Sefernâme-i Rûm u Şâm-u Mısır olan bu eserde bilge bir âlimin Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında Ortadoğu coğrafyasında yaptığı seyahatini ve gözlemlerini bulacaksınız. 

Osmanlı Devleti’nin önde gelen şahsiyetleri yanısıra gezdiği gördüğü yerlerdeki incelediği eğitim kurumları hakkında da bilgi veren Şiblî Numânî, bu eseriyle dönemin toplum yapısını ve insan ilişkilerini de konu edinmektedir.


KİTAP KATEGORİLERİ